top of page

Praktisch

Bekijk hieronder onze erkenningen, certificaten en algemene voorwaarden.

Erkenningen

Om voor de overheid te mogen werken, moet u beschikken over de nodige erkenningen. Dit wil zeggen dat de aannemer aan verschillende kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden moet voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. 

Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid;

  • de financiële draagkracht;

  • de professionele integriteit.

EPA heeft voor verschillende technische domeinen deze bekwaamheden bewezen en heeft meerdere officiële erkenningen. Bijgevolg is EPA dan ook uw partner bij uitstek voor werken in volgende klassen en categorieën: 

Klasse 2, ondercategorie T2* – Bliksemafleiders, ontvangstantennes 

Klasse 4, ondercategorieën:

  • P3 – Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen

  • S1* – Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer

Klasse 5, ondercategorieën:

  • P1 – Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie. 

  • P2 – Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties)

Klasse 5 betekent bijvoorbeeld dat EPA voor de overheid opdrachten tot een bedrag van 1.810.000 euro mag uitvoeren.

Elektriciteitsaansluitingen EPA
Certificaten

Bij EPA werken we enkel met het beste personeel en het beste materiaal, om zo kwaliteitsvol werk af te leveren. Hiervoor hebben we ook VCA** en ISO 9001 certificaten, die u hieronder ziet.

VCA**
Erkenningen EPA

Door het behalen van de VCA-certificatie, bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving, zijn we bevoegd om op een veilige manier constructie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op bouwterreinen, in fabrieken of in werkplaatsen. Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd. 

EPA is houder van het certificaat VCA**, wat betekent dat niet enkel de werkzaamheden uitgevoerd door eigen medewerkers moeten gebeuren binnen een geest van veiligheid en zorgzaamheid, maar ook onze subcontractors worden onderworpen aan dezelfde gedragscodes. Een zorgvuldig uitgekiend systeem van procedures, controles en LMRA’s zorgt ervoor dat iedereen op het einde van de werkdag gezond en wel terug naar huis kan…

Iso 9001
Erkenningen EPA

Dit is een norm die eisen stelt aan de kwaliteit van het managementsysteem. Hierin worden de bedrijfsprocessen van EPA beheerst. Dit zorgt onder andere voor een hogere klantentevredenheid door, gestructureerd en transparant, te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten.

De nadruk van dit systeem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering en realisatie van doelstellingen.

Algemene voorwaarden
Privacybeleid
bottom of page