top of page

Bliksembeveiliging & Aarding

Bliksembeveiliging

Blikseminslagen veroorzaken elk jaar aanzienlijke materiële, financiële en lichamelijke schade. Het is daarom uiterst belangrijk om te beschikken over een bliksembeveiliging, dit is een veilige en betrouwbare maatregel tegen blikseminslagen.

Hoe werkt een bliksemafleider?

Bekijk hieronder hoe dat wij te werk gaan

Bescherming dankzij Bliksembeveiliging

Via de juiste maatregel geniet u van een gepaste bescherming, verzekert u uw bedrijf van continuïteit en bescherming van uw medewerkers tegen contactspanningen, stapspanningen en vlambogen door overslag. Een bliksembeveiliging kan bestaan uit een kooi van Faraday, een overspanningsbeveiliging of een combinatie van beide. We berekenen welke bliksembeveiliging uw bedrijf exact nodig heeft door middel van een risicoanalyse NBN EN 62305-2.

Risicoanalyse

Met behulp van een analyse bepalen we de huidige status van of behoefte aan bliksembeveiliging.

 • Analyse van de risico’s volgens de norm NBN EN 62305-2.

 • In kaart brengen van huidige situatie en benodigde installatie of aanpassingen.

 • Helder en transparant overzicht van bijhorende investering.

 • Economische afweging van de investering versus een schadegeval.

Bliksembeveiliging EPA
Ontwerp & Berekening

Gespecialiseerde medewerkers adviseren, begeleiden en ontzorgen u.

 • Ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe installatie.

 • Aanpassen van uw huidige installatie.

Plaatsen van de bliksembeveiliging

Op basis van onze analyse en gedetailleerde ontwikkeling worden alle benodigde componenten geïnstalleerd.
We verbinden de verschillende elementen en brengen ze samen om u een optimale bescherming te bieden.

 • Externe bliksembeveiliging.

 • Overspanningsbeveiliging.

 • Aardingsinstallatie.

Onderhoud & herstellingen

Periodiek onderhoud volgens de norm 62305-3.

 • Berekenen en opmeten van de spreidingsweerstand.

 • Controleren op beschadigingen en corrosie.

 • Aanpassen en vervangen van beschadigde componenten.

Aarding

Een aarding is de verbinding van een object met de aarde en beschermt tegen elektrocutie. Het is dus essentieel, verplicht en beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Is een aarding verplicht?

Bekijk hieronder hoe dat wij te werk gaan

Waarom zorgen voor een goede aarding?

Een optimale aarding is cruciaal voor de beveiliging van uw elektrische installaties. Van stopcontact tot elektriciteitskast Bovendien is het essentieel voor de goede en veilige werking ervan. Het bevordert ook de continuïteit van een elektrische installatie door de bescherming tegen elektrische velden (gsm, machines, verlichting,…). De medewerkers van EPA plaatsen úw aardingssysteem met de nodige kennis, zorg en professionaliteit.

Van analyse tot installatie

We gaan van start met een analyse. Op basis hiervan ontvangt u helder, transparant en overzichtelijk rapport met neutraal advies, inclusief de benodigde investeringen op maat van uw bedrijf. Hierbij besteden we aandacht aan de meest optimale economische configuratie.

Bij opstart wordt de installatie geplaatst volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de norm NBN EN 62305* .

We houden hierbij rekening met:

 • De grondweerstand en het bodemmodel.

 • Alle belangrijke veiligheidsparameters, waaronder de stapspanning.

 • De te gebruiken aardingsmethode.

 • De te gebruiken aardingstechnieken.

Kabels EPA
Aardingsmeting

Na de plaatsing blijft u op de expertise van EPA rekenen.
We staan in voor:

 • Het opmeten en verbeteren van de spreidingsweerstand.

 • Het opmeten van de ligging van de bestaande aarding.

 • De continuïteitsmeting van equipotentiale verbindingen.

Wilt u de kosten van een bliksemafleider of aarding weten?

bottom of page