top of page

Onderhoud en 24/7 permanentie

Een goed functionerende elektrische installatie begint bij een duurzaam ontwerp en professionele installatie. 

Slijtage van  de installatie (vb. omwille van elektrische schakelingen, warmteontwikkeling,…), welke kan resulteren in een stroomuitval, materiële- en zelfs lichamelijke schade, zal desondanks toch optreden indien de installatie niet goed onderhouden wordt. Een goed onderhoudsplan helpt de levensduur van uw elektrische installatie te verlengen op een betrouwbare en veilige manier. Een onderhoudsplan betreft zowel de hoogspannings- als laagspanningsinstallatie en wordt door ons op maat uitgewerkt.

Supplementair aan een degelijk onderhoud heeft EPA een documentbeheersysteem ontwikkeld om uw elektrotechnische documenten up-to-date te houden.

Mocht u toch nog plots een stroomuitval of elektrische schade krijgen, staan onze medewerkers 24/7 paraat om uw installatie zo snel mogelijk en op een veilige manier terug operationeel te krijgen.

Interventie nodig?
24/7 Permanentie EPA
Onderhoud middenspanningscabine EPA
bottom of page