Synergrid behartigt de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België. Dit gaat van de transmissie van elektriciteit (Elia), het vervoer van aardgas (Fluxys) tot en met de distributie van elektriciteit en gas (Distributienetbeheerders – DNB’s).

Synergrid is zo verantwoordelijk voor:

  • Het bevorderen van contacten tussen de beheerders van netten van elektriciteit en aardgas in België om de efficiëntie van de dienstverlening te bevorderen, gemeenschappelijke standpunten te formuleren en de dienstverlening aan de netgebruikers te verbeteren.
  • Het opvolgen en begeleiden van de evolutie van de wetgeving en normering op het vlak van techniek, leefmilieu en veiligheid die een invloed kan hebben op de Belgische netbeheerders.
  • Het opvolgen en begeleiden van de technische en administratieve evoluties, en het verzamelen van statistieken over de sector.

Technische voorschriften elektriciteit

Voor het ontwerp van een middenspanningscabine moet men rekening houden met het volgende voorschrift: Synergrid document C2/112.

Goed om te weten: technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet: deze voorschriften beschrijven onder meer de inplanting van de cabine, de toegestane materialen en de noodzakelijke beveiligingen.

Gerelateerd nieuws

De stroomleiders inschakelen?