Jaga Climate Designers

Nadat onze beide hoogspanningscabines na keuring niet meer voldeden aan de wetgeving hebben we EPA gecontacteerd voor een offerte ter vervanging van beide cabines.

Vooraleer we overgingen tot aankoop is er een meeting geweest met hun manager en ingenieur om de werken, prijs en data te bespreken. Omdat beide transformatoren nog redelijk nieuw waren had JAGA geopteerd om deze te behouden en te integreren in de nieuwe installatie, dit was voor EPA ook geen probleem. Omdat de werken uitgevoerd moesten worden tijdens een collectief verlof was er afgesproken om de eerste cabine te vervangen tijdens het Kerstverlof van 2018 en de tweede cabine de eerste week van het collectief verlof 2019.

Na akkoord tot aankoop van beide cabines is de projectleider meermaals langs geweest om de details i.v.m. plaats, afmetingen , voorbereidende werken, enz… te bespreken. Beide werken zijn perfect op de gewenste plaats en datum uitgevoerd alsook de opstart van beide cabines.

De Technische dienst van JAGA Diepenbeek dankt EPA voor de samenwerking en de geleverde werken.

Patrick Huygen – Ploegbaas TD – JAGA Climate Designers