Een aarding is de verbinding van een object met de aarde en beschermt tegen elektrocutie. Het is dus essentieel, verplicht en beschreven in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Waarom zorgen voor een goede aarding?

Een optimale aarding is cruciaal voor de beveiliging van uw elektrische installaties. Bovendien is het essentieel voor de goede en veilige werking ervan. Het bevordert ook de continuïteit van een elektrische installatie door de bescherming tegen elektrische velden (gsm, machines, verlichting,…). De Stroomleiders van EPA plaatsen úw aardingssysteem met de nodige kennis, zorg en professionaliteit.

Van analyse tot installatie

We gaan van start met een analyse. Op basis hiervan ontvangt u helder, transparant en overzichtelijk rapport met neutraal advies, inclusief de benodigde investeringen op maat van uw bedrijf. Hierbij besteden we aandacht aan de meest optimale economische configuratie.

Bij opstart wordt de installatie geplaatst volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en de norm NBN EN 62305* .

We houden hierbij rekening met:

  • De grondweerstand en het bodemmodel.
  • Alle belangrijke veiligheidsparameters, waaronder de stapspanning.
  • De te gebruiken aardingsmethode.
  • De te gebruiken aardingstechnieken.
aarding

Aardingsmeting

Na de plaatsing blijft u op de expertise van de Stroomleiders rekenen.
We staan in voor:

  • Het opmeten en verbeteren van de spreidingsweerstand.
  • Het opmeten van de ligging van de bestaande aarding.
  • De continuïteitsmeting van equipotentiale verbindingen.

De stroomleiders inschakelen?