Waarom EPA jouw keuze is

Om voor de overheid te mogen werken, moet u beschikken over de nodige erkenningen. Dit wil zeggen dat de aannemer aan verschillende kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden moet voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. 

Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid;
  • de financiële draagkracht;
  • de professionele integriteit.


EPA heeft voor verschillende technische domeinen deze bekwaamheden bewezen en heeft meerdere officiële erkenningen. Bijgevolg is EPA dan ook uw partner bij uitstek voor werken in volgende klassen en categorieën: 

Klasse 2, ondercategorie T2* - Bliksemafleiders, ontvangstantennes 

Klasse 4, ondercategorieën:

  • P3 - Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
  • S1* - Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer

Klasse 6, ondercategorieën:

  • P1 - Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie. 
  • P2 - Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties)


Klasse 6 betekent bijvoorbeeld dat EPA voor de overheid opdrachten tot een bedrag van 3.225.000 euro mag uitvoeren.