Certificaten

VCA**
Door het behalen van de VCA-certificatie, bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving, zijn we bevoegd om op een veilige manier constructie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op bouwterreinen, in fabrieken of in werkplaatsen. Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

EPA is houder van het certificaat VCA**, wat betekent dat niet enkel de werkzaamheden uitgevoerd door eigen medewerkers moeten gebeuren binnen een geest van veiligheid en zorgzaamheid, maar ook onze subcontractors worden onderworpen aan dezelfde gedragscodes. Een zorgvuldig uitgekiend systeem van procedures, controles en LMRA’s zorgt ervoor dat iedereen op het einde van de werkdag gezond en wel terug naar huis kan...

 

ISO 9001

Dit is een norm die eisen stelt aan de kwalitet van het managementsysteem. Hierin worden de bedrijfsprocessen van EPA beheerst. Dit zorgt onder andere voor een hogere klantentevredenheid door, gestructureerd en transparant, te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten.

De nadruk van dit systeem ligt op procesmanagement, monitoren, continue verbetering en realisatie van doelstellingen.